ZO ONDERNEMEND

zijn onze leerlingen!


Beste leerlingen, ouders en verzorgers,


Welkom in deze nieuwe digitale nieuwsbrief. In het bijzonder wil ik de ouders welkom heten van onze nieuwe brugklassers. U ontvangt vanaf dit moment ook deze brief, zodat u kunt volgen wat er op het Kennemer College gebeurt. Omdat deze brief vooral ook is bedoeld voor onze leerlingen, spreken we onze lezers aan in de ‘je’-vorm.


Verderop is te lezen en te zien hoe er wordt gescrumd in de lessen, hoe we de landelijke finales van Olympic Moves hebben bereikt, technology lab wordt onder de loep genomen en leerlingen uit de bovenbouw vertellen hoe zij nu al masterclasses volgen aan de universiteit.


Dit laat zien hoe ondernemend onze leerlingen zijn. Dat is dan ook de reden dat wij ‘het Kennemer College als ondernemende school’ hebben gekozen als richtinggevende koers voor de komende jaren. Als je omlaag scrollt kun je hier meer over lezen.


Maar het schooljaar is natuurlijk nog niet afgelopen. Er breekt een belangrijke periode aan. Als je examen hebt gedaan, dan geniet je nu waarschijnlijk van enkele vrije weken en tegelijk is het nog spannend, want op woensdag 13 juni volgt de uitslag. Voor de andere klassen is de laatste lesperiode aangebroken, met afsluitend de toetsweek. En daarna natuurlijk de reis- en excursieweek!


Vlak voor de zomervakantie zal er nog een digitale nieuwsbrief uitkomen, hier zal ook alle informatie voor de start van het nieuwe schooljaar in staan en er zal natuurlijk ruimschoots aandacht zijn voor alle reizen en excursies.


Voor nu wens ik jullie allen, leerlingen en ouders, heel veel succes èn plezier met de laatste periode van dit schooljaar!

Mireille van der Kracht, rector

Het Kennemer College als Ondernemende school!

Dit schooljaar hebben we gebruikt om als school onze koers voor de komende jaren te bepalen. Daarbij hebben we onszelf de vraag gesteld: Wat maakt onze school nu zo bijzonder, waarom kiezen leerlingen en ouders voor het Kennemer College havo/vwo?


Steeds weer krijgen wij terug dat dat zit in de ondernemende energie van de school, van ons team en van onze leerlingen. Leerlingen die bij ons binnen lopen voelen zich meteen thuis. Aan de buitenkant het klassieke schoolgebouw aan de Büllerlaan, als je binnen bent een ruim en opgewekt gebouw. En dat is ook wat typerend is voor ons onderwijs en onze sfeer: bij ons kan iedereen zichzelf zijn. We zijn er voor leerlingen die veel ideeën hebben en daarmee aan de slag willen. Maar we zijn er ook voor iedereen die juist nog op zoek is naar inspiratie hoe het beste uit zichzelf te halen. Bij ons krijg je de ruimte om uit te vinden wie jij bent, hoe je in elkaar zit en wat bij jou past. Daarmee past de school ook bij het ondernemende karakter van de regio.


Het Kennemer College als ondernemende school dus. Waarbij het gaat om ondernemen in de breedste zin van het woord gaat, als levenshouding en mind-set.
Hoe dat er concreet uitziet? Het betekent dat wij het belangrijk vinden dat je je bij ons breed ontwikkelt en dat je niet meteen voor routes kiest. Vanaf volgend jaar maken alle leerlingen in de brugklas kennis met onze vier pijlers van de ondernemende school: sport & lifestyle, art & design, start up en geo future. Daarbij maken we gebruik van nieuwe vormen van onderwijs, zoals Eduscrum, en moderne faciliteiten, zoals laptops als hulpmiddel bij het leren.


De ondernemende school betekent ook dat ons doel is dat jij uiteindelijk eigenaar bent van je eigen leerproces. Want bij ondernemen hoort dat je weet waar je staat en van daaruit weer verder komt. Dat hoef je niet allemaal meteen te kunnen. Wij helpen en begeleiden je daarbij. Door aan de ene kant vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, want dat past bij jullie havo- en vwo-niveau, maar aan de andere kant ook structuur en begeleiding. De MOL-gesprekken die dit jaar zijn gestart passen bijvoorbeeld bij het werken aan jullie eigenaarschap.


Met de ondernemende school willen we dus inzetten op wat ons al bijzonder maakt en dit verder versterken. Daar zullen we de komende jaren mee bezig zijn. De pijlers starten in de brugklas en groeien zo de school in. Om ook kwaliteit te waarborgen doen we dat namelijk niet direct in alle leerjaren. Nieuwe vormen van onderwijs, prikkelende en uitdagende lessen en bouwen aan het eigenaarschap voor het eigen leren, daar werken we natuurlijk aan voor alle leerlingen. Zo willen we alles in huis te hebben om jou te laten ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt.